Logo

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ
Agriculture Programs Admission Process 2020-2021

Help desk
  • Aug 8 2020 5:12PM

 
ऑनलाईन प्रवेश २०२०-२१ (ऑनलाईन प्रवेश - विद्यार्थी मदत कक्ष)
Help Desk for Online Admission 2020-21
 
1] उपलब्ध शिक्षणक्रमांच्या माहितीसाठी आणि ऑनलाईन प्रवेशातील तांत्रिक अडचणींसाठी  : 
  दूरध्वनी क्रमांक -  (०२५३) २२३१७१५ / (०२५३) २२३०५८० 
 E-mail:- nondani@ycmou.digitaluniversity.ac
 
2] ऑनलाईन पेमेंट विषयक अडचणीसाठी : 
 दूरध्वनी क्रमांक -  +९१-८१८०८०२८८८ 
 E-mail : -  helpdeskbank888@gmail.com