Logo

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ
Agriculture Programs Admission Process 2020-2021

Time Table
  • Dec 17 2020 10:29AM

वेळापत्रक 

Notification for B.Sc Agriculture and Horticulture Program

 

Online application date for B.Sc Agriculture and Horticulture Program is extended up to 10th November 2020.

 

कृषीविज्ञानपदवी आणि उद्यानविद्या पदवी शिक्षणक्रमासाठीच्या प्रवेशप्रक्रियेचेवेळापत्रक

अ.क्र.

तपशील

दिनांक

ऑनलाईनप्रवेशअर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची त्यांच्या पदविका शिक्षणक्रमांच्याटक्केवारीची सरासरी गुण दर्शविणारी सर्वसामान्य यादी प्रसिद्ध करण्याचादिनांक

17-12-2020

ऑनलाईनप्रवेशअर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची त्यांच्या पदविका शिक्षणक्रमांच्याटक्केवारीच्या सरासरीनुसार अभ्यासकेंद्र निहाय प्रथम गुणवत्ता यादी प्रसिद्धकरण्याचा दिनांक

18-12-2020

प्रथमगुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश फेरी (First Admission Round for First Merit list Candidates)

19-12-2020 ते 24-12-2020

प्रथमप्रवेश फेरीत शिल्लक राहिलेल्या उर्वरित जागांसाठी अभ्यासकेंद्र निहाय दुसरीगुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक

29/12/2020

प्रथमप्रवेश फेरीत शिल्लक राहिलेल्या उर्वरित जागांसाठी अभ्यासकेंद्र निहाय दुसरीप्रवेश फेरी (Second Admission Round for Second Merit List Candidates)

30/12/2020 ते 31/12/2020

दुसऱ्याप्रवेश फेरीत  शिल्लक राहिलेल्याजागांसाठी गुणवत्तेनुसार प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्रवेश या तत्वानुसार शेवटच्या(Spot Round Admission) प्रवेश फेरीचा कालावधी

02-01--2021 ते 05-01-2021